Logo Universiteit Utrecht

educate it gnk

Testimonial

Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om’’

Wouter ernst jpg

Wouter Ernst zocht voor de eerstejaarscursus Inleiding staats- en bestuursrecht naar een middel om studenten in de werkgroepen beter voorbereid te krijgen en meer interactie in de cursus te brengen. Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om en maakte hem blended.’’

Wouter: ’’Onze oplossing om studenten beter voor te bereiden, was een wekelijkse toets voorafgaand aan de werkgroepen. Wekelijks een toets organiseren is met 900 eerstejaarsstudenten praktisch gezien onmogelijk als je ergens een locatie moet reserveren. Door mijn ervaringen met het digitale toetssysteem Remindo, durfde ik het aan om het systeem wekelijks in te zetten voor een digitale ‘take-home’ toets. De opdracht werd vervolgens per werkgroep door de 12 werkgroep docenten nagekeken in Remindo. Hoewel we denken dat het nakijken –en vooral het becommentariëren– nog wel wat handiger kan, vonden we Remindo als nieuw systeem goed werken. Het is in ieder geval nooit uitgevallen of onbereikbaar geweest, iets waar sommigen vooraf toch wel huiverig voor waren.

Naast het beter voorbereiden van studenten wilden we een extra vorm van interactie in de cursus. Onze opzet dit jaar was een f.a.q.-college (van: frequently asked questions). Naar aanleiding van de wekelijkse toets konden studenten ons vragen sturen over de materie die ter sprake kwam. We brachten op die wijze een dialoog tot stand brengen waarbinnen ruimte was voor verdieping, verheldering en contextualisering. Een digitale dialoog die in hoorcolleges vanwege de massaliteit niet ontstaat en in de werkgroepen vanwege de informatiedichtheid niet. Studenten stuurden ons na afloop van de toets dezelfde dag nog vragen via Blackboard of mail. Vanaf 13:00 ’s middags zaten wij met een klein, wekelijks wisselend, team klaar om van die vragen een goed lopend en kort college, eventueel door video’s of websites ondersteund. Dezelfde dag werd dit college nog opgenomen met een camera en via Lecturenet vanaf 18:00 online beschikbaar gesteld. Het maken van de f.a.q.-colleges was op een positieve manier uitdagend en zorgde voor een leuke dynamiek in het docententeam.

De cursus als geheel is met een 4,2 uit 5 beoordeeld waar we erg blij mee zijn. De studenten zijn positief over de online opdrachten. Daarbij zijn zij het er in overwegende mate mee eens dat ze zich door het maken van de opdrachten beter voorbereiden. Over de f.a.q.-colleges gaven studenten meer gemengde reacties. De aangedragen verbeterpunten gaven te denken over de plaatsing van dat onderdeel in de weekplanning. Momenteel bekijken we hoe we de onderdelen van de cursus en hun onderlinge samenhang kunnen verbeteren om volgend jaar nóg een betere cursus voor de nieuwe eerstejaarsstudenten klaar te zetten. Digitaliseren wordt overigens alleen een succes, als de reden die erachter ligt van toegevoegde waarde is.

Bekijk meer testimonials