Logo Universiteit Utrecht

educate it gnk

Testimonial

Mark Sanders over IT in het onderwijs

besteserieus(260x235)Dr. Mark Sanders (U.S.E.) is een van de eerste docenten binnen REBO die bezig is met het maken van kennisclips.  Mark vertelt wat zijn beweegredenen zijn:


Waarom ben je aan de slag gegaan met het maken van kennisclips?

“Het maken van kennisclips begon uit praktische overwegingen. Het uitwerken van complexe empirische opgaven kostte mijn docententeam veel tijd die er in de contacturen eigenlijk niet was. Daarom ben ik nu bezig met het opnemen van korte clips waarin vooral de basisstof uit het vak wordt uitgelegd.

Ik geloof dat je een diverse studentenpopulatie het beste bedient door van alle beschikbare kanalen gebruik te maken. Sommigen nemen stof gemakkelijk lezend op, andere luisterend, weer andere vragend of juist actief werkend. Met kennisclips zorg ik ervoor dat ik een extra kanaal heb om de stof aan te bieden aan studenten.

In het eerstejaarsvak Macro-economie moeten studenten veel basisstof verwerken. Die stof is elk jaar hetzelfde. Je loopt dan het risico om als docent uit het oog te verliezen wat voor studenten echt lastig is, omdat je het voor je gevoel al zo vaak hebt uitgelegd. In colleges ga je dan soms te snel en besteed je veel tijd aan extra’s, toepassingen en leuke voorbeelden, terwijl de basis nog onvoldoende is geïnternaliseerd. Het is mijn hoop dat, door kennisclips op te nemen en beschikbaar te maken, studenten die basis wel goed tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd en ze zo ook meer plezier en nut ontlenen aan de live colleges. ”

Waarom vind je de inzet van IT in het onderwijs van toegevoegde waarde?

“ICT biedt nieuwe mogelijkheden om stof interactief te maken, om meer context aan te bieden of juist de verdieping in te gaan. Door het hele palet van middelen in te zetten kun je meer studenten beter in hun leerproces faciliteren. Dat is mijn opvatting van academisch onderwijs. ICT kan daarin mogelijk bijdragen en ik ben daarom voorstander dat je mogelijkheden onderzoekt en (bij gebleken effectiviteit) benut. Door het steeds goedkoper worden van de productie en distributie van (video) content denk ik ook dat je als docent in deze ontwikkelingen de boot niet moet willen missen. En dan kun je misschien maar beter voorop lopen.”

Meer testimonials