Logo Universiteit Utrecht

educate it gnk

Testimonial

Angela Kok-van Meer over ICT in het onderwijs

Drs. Angela Kok-van Meer (USBO) toetst in deze eerste onderwijsperiode twee keer digitaal.Angela vertelt wat haar beweegredenen zijn en welke stappen ze tot nu toe heeft gezet.

Angela Kok-van Meer hoopt zeeën van tijd te besparen

“In het verleden heb ik met verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs gewerkt, zoals weblogs, e-lectures en stemkastjes. Toen zich de mogelijkheid van digitaal toetsen ofwel e-assessment aandiende, zag ik hier meteen de voordelen van in voor zowel de student als de docent. Dat vormde voor mij de belangrijkste reden om de mogelijkheden  hiervan verder te verkennen.

Voor de cursus Bestuurskunde gaan we in periode 1 zowel meerkeuze- als open vragen aan de Bachelor 1 studenten voorleggen. In het digitale toetssysteem Remindo kun je beide type vragen opnemen en (laten) nakijken. Vooral het verdelen van het nakijkwerk en het ‘ontcijferen’ van handschriften kostte mij erg veel tijd. Dat behoort straks tot het verleden. Daarnaast biedt het systeem ook diverse nieuwe mogelijkheden, zoals het stellen van toetsvragen naar aanleiding van een beeldfragment. Op die manier kunnen we straks een item uit Nieuwsuur gebruiken voor het tentamen.

Digitaal gaan toetsen vraagt wel enige voorbereiding, want je dient je een nieuw systeem eigen te maken. Daarvoor heb ik een drie uur durende training gevolgd, waarin veel van de functionaliteiten werden toegelicht en ruim de tijd was om zelf de toetssysteem Remindo te verkennen. Daarnaast kun je bij het opstellen van de toets rekenen op technische support van functioneel beheer en didactische ondersteuning van het Centrum voor Onderwijs en Leren. Op die manier sta je er dus nooit helemaal alleen voor.

We moeten nog een paar weken geduld hebben, voordat we de toets eindelijk bij de studenten kunnen gaan afnemen. Ik verwacht positieve reacties van de studenten, aangezien een toetsenbord en beeldscherm niet meer weg te denken zijn uit hun wereld.”

Bekijk meer testimonials